Albert Einstein

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.
 

MIG

MIG – metallic inert gas. Euronormidele vastav tunnusnumber on 131. Kõige levinum keevitusel kasutatav inertgaas on argoon, Ar. Laialdaselt kasutatakse argooni ja süsihappegaasi segu, näit AGAMIX-20, Kus argooni on 80% ja süsihappegaasi 20%.
 

TIG

TIG - Tunnusnumber vastavalt standardile EN 4063 on 141. Keevitus on sulamatu elektroodiga elekterkaarkeevitus kaitsegaasi keskkonnas.  Kasutatakse tootmises kui ka seadmete remondil. Keevitada saab kõigis ruumilistes asendites käsitsi, mehhaniseeritult või automatiseeritult. TIG keevitus on elekterkaarkeevitusprotsess, mille puhul kaarleek tekib sulamatu volframelektroodi ja keevitatava materjali e põhimaterjali vahel. .
 

MMA

MMA – manual metallic arc. Euronormidele vastav tunnusnumber on 111. Elektroodkeevituses kasutatakse lisamaterjalina elektroode, millel on peal elektroodikate.