TIG

TIG - Tunnusnumber vastavalt standardile EN 4063 on 141. Keevitus on sulamatu elektroodiga elekterkaarkeevitus kaitsegaasi keskkonnas. 

Kasutatakse tootmises kui ka seadmete remondil. Keevitada saab kõigis ruumilistes asendites käsitsi, mehhaniseeritult või automatiseeritult. TIG keevitus on elekterkaarkeevitusprotsess, mille puhul kaarleek tekib sulamatu volframelektroodi ja keevitatava materjali e põhimaterjali vahel. .

Comments are closed