Keevitus

RamiTeh OÜ võimekus on:

  • Keevitustööd
  • Tööstusseadmete ja roostevabast materjalist torustike montaažitööd.
  • Roostevaba terase, alumiiniumi ja musta metalli keevitustööd.
  • Paigaldame ja valmistame väiksmaid metallkonstruktsioone.
  • Pakume vajadusel objektidel metallkonstrukstsioonide montaaži ja keevitustöid.
  • Keevitustööd laeva ehitustel üle maailma

Kasutame erinevaid keevitusmeetodeid: TIG, MMA, MIG, MAG

TIG- keevitus on sulamatu elektroodiga elekterkaarkeevitus kaitsegaasi keskkonnas.
Kasutatakse tootmises kui ka seadmete remondil. Keevitada saab kõigis ruumilistes asendites käsitsi, mehhaniseeritult või automatiseeritult. TIG keevitus on elekterkaarkeevitusprotsess, mille puhul kaarleek tekib sulamatu volframelektroodi ja keevitatava materjali e põhimaterjali vahel. Tunnusnumber vastavalt standardile EN 4063 on 141.

MMA – manual metallic arc. Euronormidele vastav tunnusnumber on 111. Elektroodkeevituses kasutatakse lisamaterjalina elektroode, millel on peal elektroodikate.

MIG – metallic inert gas. Euronormidele vastav tunnusnumber on 131. Kõige levinum keevitusel kasutatav inertgaas on argoon, Ar. Laialdaselt kasutatakse argooni ja süsihappegaasi segu, näit AGAMIX-20, Kus argooni on 80% ja süsihappegaasi 20%.

MAG – metallic activ gas. Euronormidele vastav tunnusnumber on 135. MAG keevituses kasutatakse aktiivgaasina  süsihappegaasi, CO2. MIG-MAG keevituse agregaat koosneb vooluallikast, traadietteandemehanismist, peavoolikust, keevituspõletist ning kaitsegaasiballoonist koos reduktori ja voolikuga.

Comments are closed