Hitsaus

RamiTeh OÜ hitsaus palvelut:

  • Hitsaustyöt.
  • Tuotantolaitteiden ja ruostumattomasta materiaalista valmistettujen putkistojen asentaminen.
  • Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja mustan raudan hitsaustyöt.
  • Asennamme ja valmistamme pienempiä metallirakenteita.
  • Tarvittaessa teemme rakenteiden metallirunkojen pystytys- ja hitsaustöitä.
  • Laivan rakentamiseen liittyvät hitsaustyöt kautta maailman.

Käytämme erilaisia hitsausmenetelmiä: TIG, MMA, MIG ja MAG.

TIG-hitsaus (engl. Tungsten Inert Gas Welding (TIG), Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)) on kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä inertin suojakaasun ympäröimänä. Suojakaasu on useimmiten argonia, mutta myös heliumia tai argonin ja heliumin seoksia käytetään, joissakin tapauksissa. TIG-hitsausta voidaan tehdä lisäainetta syöttäen tai ilman lisäainetta. Lisäaine on yleensä 1,5–3,5 millimetriä paksu noin metrin mittainen paljas lanka, jonka koostumus vastaa hitsattavaa materiaalia. Käsinhitsauksessa lisäaine syötetään hitsisulaan käsin. Lisäaine voidaan syöttää myös koneellisesti, jolloin puhutaan mekanisoidusta TIG-hitsauksesta. TIG-hitsauksessa käytettävät virtalajit ovat tasavirta ja vaihtovirta. Virtaa voidaan myös tarvittaessa pulssittaa.

Puikko- eli MMA-hitsauksessa lisäainetta sulatetaan hitsauspuikosta hitsisulaan. Hitsausvirran suuruus valitaan käytettävän puikkokoon ja hitsausasennon perusteella. Valokaari palaa puikon pään ja hitsattavan kappaleen välillä. Sulavasta puikonpäällysteestä muodostuu kaasua ja kuonaa, jotka suojaavat hitsisulaa. Hitsipalon päälle jähmettynyt kuona poistetaan hitsauksen jälkeen esim. kuonahakulla.

MIG/MAG-HITSAUS on varsin yleinen metallien hitsaukseen käytetty kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari palaa metallisen lisäainelangan ja työkappaleen välillä. Langansyöttölaite syöttää lisäainelankaa tasaisella nopeudella hitsauspistoolin lävitse kohti työkappaletta, jolloin valokaaren lämpö sulattaa lisäainelangan kärjen, ja sula metalli siirtyy hitsisulaan pisaroina.

MIG-HITSAUS puolestaan on nimitys prosessille, jossa suojakaasu on inertti (Metal Inert Gas), eli se ei reagoi hitsisulassa olevien aineiden kanssa. Kaasuna on argon, helium tai näiden seos. MIG-hitsausta käytetään ei-rautapohjaisten metallien, kuten alumiinien ja kuparin hitsaamisessa.

MAG-HITSAUS on nimitys prosessille, jossa suojakaasu on aktiivinen (Metal Active Gas). Aktiivinen suojakaasu reagoi hitsisulassa olevien aineiden kanssa, ja se on tyypillisesti argonin ja hiilidioksidin, argonin ja hapen tai argonin, hapen ja hiilidioksidin seos tai puhdas hiilidioksidi. Happi ja hiilidioksidi vaikuttavat hitsausprosessin monella tavalla: Molemmat kaasut muodostavat ohuen oksidikalvon metallisulan pinnalle, mikä vakauttaa valokaarta. Lisäksi oksidikerros laskee sulan viskositeettia parantaen hitsisulan juoksevuutta ja kostutuskykyä. Hiilidioksidilla on lisäksi hitsisulan huokoisuutta vähentäviä ominaisuuksia, joiden ansiosta terästen hitsauksessa on usein eduksi käyttää seoskaasun osana mieluummin hiilidioksidia kuin happea: Hiilidioksidimolekyylit dissosioituvat (hajoavat) valokaaren suuressa lämpötilassa, mistä seuraava kaasun voimakas tilavuuden kasvu parantaa hitsisulan suojausta ympäröivältä ilmalta ja etenkin ilmassa olevalta huokosia aiheuttavalta typeltä. Hiilidioksidimolekyylit muodostuvat uudelleen hitsisulan pinnalla, mikä lämpöä luovuttavana reaktiona tekee hitsisulasta leveämmän. Näin hitsin huokoisuus vähenee kaasujen päästessä helpommin pois hitsisulasta. MAG-hitsausta käytetään yleisesti rautapohjaisten metallien, kuten hiiliterästen ja ruostumattomien terästen hitsaamisessa.

Comments are closed